Barnets sygdom!

Er barnet syg, kan »Solstrålen« ikke modtage det. Vurder om barnet kan deltage i den daglige aktivitet, så som udendørs færden m.v. Vis hensyn til de andre børn og behold barnet hjemme, hvis det har symptomer på sygdom.

Bliver barnet syg, vil forældrene blive kontaktet og barnet skal hentes hjem.